Organizace dopravy


Základní komunikační síť v území katastru města Podivín:


D2           Brno – Břeclav – st. hranice ČR/SR

II/422       Valtice – Kyjov - Boršice

II/425       Rajhrad – Židlochovice – Břeclav

III/42226   Zaječí – Rakvice - Podivín

III/42227   spojka III/42226 a II/425 v katastru obce Podivín


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru města a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP města Podivín v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Poloha
1713  OBJ_01_POD Evakuace RD z lokality Rybáře směrem na páteřní silnici I//422 směr Velké Bílovice do evakuačních míst. mapa

 


Přehled dopravních omezení v dPP města Podivín v POVIS

Id. Název omezení Vodní tok  Poloha [ř.km]  Popis omezení Poloha
5062 Zákaz vjezdu Ladenská strouha  8.25 Zákaz vjezdu na most 422_039 a pak zákaz vjezdu na silnici II/422 mapa

Východně od zastavěného území Podivína ve směru SZ-JV prochází dálnice D2 Brno - Břeclav - Bratislava.
Silnice II/422, která prochází Podivínem, mimoúrovňově křižuje železnici i silnici II/425, umožňuje napojení na dálniční síť východně od Podivína dálniční křižovatkou osmičkového tvaru.

Silnice II/422 zajišťuje propojení města východ - západ, v dnešní době je průtah městskou zástavbou nevyhovující. Tato silnice má funkci dopravně obslužnou, slouží pro tranzitní dopravu a má funkci přivaděče na dálnici z prostoru rekreačního území Lednice a Valtic. Tranzitní doprava vedená zastavěným územím města zatěžuje přilehlou zástavbu a zhoršuje životní prostředí obyvatel města. Je navrženo výhledové dopravní propojení Lednicko-valtického areálu s dálnicí D2 a to na silnici II/422 Zlechov – Kyjov – Podivín - Valtice (směr Lednice) v prostoru jihovýchodně od Podivína. Pro napojení města je počítáno s komunikacemi v trasách stávajících účelových cest.

Silnice III. třídy III/422 26 a III/422 27 v majetku Jihomoravského kraje zajišťují dopravní propojení do sousedních obcí a měst.

Mapa dopravní situace v Podivíně s dopravními uzávěrami a objízdnými trasami