B) Vodní nádrže IV. kategorie v katastru města Podivín

Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Podivín v POVIS

Poř.

Id.DIBAVOD

Název

Tok

Poloha [ř.km]

Vlastník

Provozovatel

Plocha [ha]

Poloha

1.

417010453006

akumul. nádrž

()

0.000

p.č. 2809/11,12,16 - Česká republika, p.č. 2809/10 - VIA AQUA s.r.o. Žižkovská 1388, 69102 Velké Bílovice, p.č. 2809/17 - Jung Kamil, Záhumní 961, 69102 Velké Bílovice

 

0.220

mapa

2.

417010632112

Jamborův práh - jez (ř. km 31,9)

Dyje (411200000100)

31.900

 

Povodí Moravy, s.p.

0.000

mapa

3.

417010453011

Šutráky

()

0.000

2983/7 - Město Podivín, Masarykovo náměstí 180, 69145 Podivín, 2983/24 - Česká republika

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

9.160

mapa

4.

417010110006

417010111010

()

0.000

   

1.120

mapa

5.

417010453012

417010460011

()

0.000

   

0.360

mapa

Mapa vodních nádrží v dPP Podivína povodí Dyje