Povodňová komise města

Povodňovou komisi města (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo města. Jejím předsedou je starosta města, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva města a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi města s rozšířenou působností ORP Břeclav. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: MÚ Podivín, Masarykovo náměstí 192/2, 691 45 Podivín

Dokumentace Povodňové komise je uložena: MÚ Podivín, Masarykovo nám. 2

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK města Podivín a v součinnosti s HZS / JSDH.


1. Povodňová komise města Podivín

adresa: Úřad města Podivín, Masarykovo náměstí 192/2, 691 45 Podivín
telefon: 519 365 311
e-mail: podatelna @ podivin.cz ;  web:   www.podivin.cz

Poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt      

1.

Důbrava Martin, Ing.

předseda MÚ Podivín, Masarykovo náměstí 192/2, 691 45 Podivín, starosta

519 365 317

723 864 801

2.

Machovský Stanislav

místopředseda

MÚ Podivín, Masarykovo náměstí 192/2, 691 45 Podivín - místostarosta

519 365 321

602 890 803

3.

Mildner Radim

člen

MÚ Podivín, Masarykovo náměstí 192/2, 691 45 Podivín, tajemník

519 365 310

603 343 139

4.

Knopp Milan

člen

TSM a.s. města Podivín, vedoucí

602 242 272

5.

Kučera Zdeněk

člen

J-SDH Podivín, velitel

606 127 299