E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů, významných pro město Podivín. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající (průtoky) jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie A : Nové Mlýny - Dyje

Hlásný profil kategorie B: Velké Pavlovice - Trkmanka

Hlásný profil kategorie C: Kobylí - Trkmanka


 Jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací do dPP Podivín.