Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Správci vodních toků

Dyje, Trkmanka, Ladenská strouha - Povodí Moravy, s.p. - Brno.


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 111, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava,

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz, tel.: 572 532 687, 572 552 716-1

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Břeclav

http://www.pmo.cz/cz/kontakty/; 519 370 253; provozbreclav@pmo.cz

Ing. Ladislav Vágner; Vedoucí provozu Břeclav; 602 756 271; 519 370 253

Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav

Provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice -  Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice

Vedoucí provozu: Jindřich Grufík, DiS., tel. 602 181 657, provozvestonice@pmo.cz; 519 517 686


Lesy České republiky, s. p. - správa toků - oblast Povodí Dyje - Brno

Jezuitská 14/13, Brno 602 00, vedoucí Ing. Pavel Hopjan,

Tel: 956 952 210, Fax: 542 513 214 web: www.lesycr.cz; email: ost52@lesycr.cz


Vodoprávní úřad

Městský úřad Břeclav, odbor Stavební a životního prostředí – úsek Vodoprávní úřad

Náměstí 1, 692 20 Břeclav

Mgr. Silvie Baštinská  vedoucí odboru stavebního a životního prostředí  tel. 519 311 345 silvie.bastinska@breclav.eu

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče - vodoprávní úřad

Ing. Regína Suchá vedoucí oddělení  tel. 519 311 224 regina.sucha@breclav.eu
 
Vodoprávní úřad
Ing. Lucia Vyrubalíková  povolování staveb na ochranu před povodněmi  tel. 519 311 226  lucia.vyrubalikova@breclav.eu

Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: +420 244 03 1111