Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP města Podivín

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise města je hlásný profil:

1. HP A NM - Dyje - Nové Mlýny III

Tento profil je vzdálen 10 říčních km západně od centra města Podivína pod VN Nové Mlýny III a postihuje odtokové stavy a průtoky vod Dyje z Novomlýnských nádrží. Poskytuje relativně dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise města a varování obyvatelstva před povodní. Z analýzy průměrných stavů a průtoků vyplývá, že i na tomto území dochází ke stavovým přídatkům z dalších přítoků, zejména Trkmanky k soutoku v Podivíně rozhodném pro povodeň

2.  HP B VP - Trkmanka - Velké Pavlovice

Tento profil je vzdálen 8,5 říčních km severně od centra města Podivína a může měřit povodňové stavy a průtoky přicházející pod toku Trkmanky do Podivína. Je tedy druhým rozhodným profilem pro Podivín a za povodně vzájemně komunikují obě povodňové komise o vývoji situace ve vodním toku.

Hlás. profil

Tok

Poloha [ř.km]

Lokalita

Kat

Úsek platnosti SPA

1.SPA stav [cm]

2.SPA stav  [cm]

3.SPA  stav   [cm]

HP A NM

Dyje

42,24

Nové Mlýny - Dyje

A

Nové Mlýny - Podivín

377

506

604

HP B VP

Trkmanka

11,28

Velké Pavlovice - Trkmanka

B

Velké Pavlovice - Podivín

200

230

300


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v městoi Podivín jsou na webovou aplikaci dPP POD zařazeny

 srážkoměrné stanice zařazené do dPP Podivín (ve správě měst, obcí, ČHMÚ )

poř. ID stanicePOVIS                   Název stanice                           Správa, vlastník               
1 CHMU_22257619 SRS Lednice obec Lednice
2

SR_Terezín

SR Terezín

obec Terezín
3 CHMU_20426615

SRS Kobylí

obec Kobylí
4 PMO_73 SR Dolní Věstonice obec Dolní Věstonice
5 SRS_1_Drnholec SRS Drnholec obec Drnholec

Hlásné profily a srážkoměrné stanice Podivín v POVIS