Hladinoměry - významné pro město Podivín

Vodočty kategorie A a B s automatizovaným přenosem měření [ stav cm / průtok m3/s ]

ID hlásného profilu POVIS Kategorie Vodní tok Hladina - graf on-line mapa evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III.
A 399 A Dyje  42,24 ř.km VD Nové Mlýny Nové Mlýny Ev.li HP A  100   m3/s 200  m3/s  350  m3/s
 A 401 A Dyje  28,82 ř.km Ladná Ladná Ev.li HP A  153 / 100.0 266 / 200.0 404 / 350.0
 B 400a B Trkmanka 11,23 ř.km Velké Pavlovice V.Pavlovice Ev.li HP B 200 / 3.55 230 / 5.52 300 / 11.37

 

 Vodočty kategorie C s automatizovaným přenosem měření

ID hlásného profilu POVIS  

Kategorie Vodní     tok   Hladina - graf online               mapa

evidenční list

SPA   I.

SPA  II.

SPA III.

OBC584568_HP Kobylí

C Trkmanka měření HP C KOB Kobylí Ev.li C KOB

200

240

280

Extrémní průtoky v hlásných profilech na Dyji významné pro Podivín
Místo Říční km Plocha povodí Průměrný průtok (Qa) Stoletá voda (Q100)
Hrabětice (Trávní Dvůr) 88,70 3531,36 km² 12,30 m³/s 280 m³/s
Přítluky (VD Nové Mlýny) - Nové Mlýny 42,24 11878,00 km² 41,10 m³/s 820 m³/s
Ladná 28,82 12279,97 km² 41,70 m³/s 770 m³/s
Hladinoměry přiřazené k dPP města Podivín v POVIS

 

Mapa rozmístění hladinoměrů na vodních tocích v okolí Podivína